BLOMBJERGGAARD GRUNDEJERFORENING


Grundejerforeningen blombjerggaard. Søren Møllers Vej nr 5 - 32, Fuglebakkevej, Tranevej, Rørsangervej, Blombjergvej, Havesvinget, Rypevej (ulige numre), Stenhøjvej 14-20

Vejene

Tilslutning til drænledning

Bestyrelsen har besluttet at give mulighed for at medlemmerne kan koble sig til foreningens drænledninger i vejene under visse betingelser, så vi undgår at overfladevand løber ud på vores veje.

Medlemmet sender en mail til foreningens mailadresse blombjerggaard@gmail.com

 1. Hvad de selv har gjort for at behandle overfladevand på egen grund(se på denne hjemmeside under dokumenter >håndtering af overfladevand).
 2. Årsagen til at man ønsker at tilslutte sig til foreningens dræn.
 3. Arbejdet med tilslutningen skal udføres af aut. kloakmester.


Herefter behandles ansøgningen af foreningens tilsynsførende for vejene.

Belægning og græsrabatter

Vores veje administreres af det fælles vejudvalg, og ændringer af vejene besluttes af dem.

Græsrabatten mellem vej og hæk: Administreres af bestyrelsen for grundejerforeningen. Hvis en grundejer ønsker at ændre på belægningen ud for egen parcel, skal foreningen kontaktes forinden.
Det tilstræbes, at vores område fremstår så ensartet som muligt, derfor har vi følgende retningslinier  for belægning af dette område.


Mellem hæk og vej må der være

Græs eller samme belægning i farve og materiale som vejen. (veje med fast belægning, grå granit )

I følge vejformand er området beregnet som fodgængerområde, derfor er det IKKE tilladt at lægge større sten eller andre forhindringer  midt i dette område.

 

Generelle vejoplysninger

Se under www.foellestrand.dk fælles vejudvalg

 

Snerydning

Grundejerforeningen / vejudvalget foranstalter ikke snerydning - saltning / grusning af

områdets veje, da området er et sommerhusområde.

Dog ryddes der sne på overordnede veje.

Overordnede veje omfattet af vinterberedskabet:

 • Vestervangsvej
 • Søren Møllers Vej
 • Blombjergvej
 • Havesvinget
 • Bellisvej
 • Ranunkelvej
 • Snerlevej
 • Følfodvej
 • Valmuevej
 • Røllikevej
 • Den Gamle Vej.

Vinterberedskabet vurderes bedst til at ligge hos så få som muligt.


Vejformand Henning Hald Laursen oplyser, at han i vinterperioden er vejpatrulje på alle veje. Hvis Henning kan køre på vejene i sin personbil ryddes ikke, ellers gør der.
Hvis der er behov for snerydning der ud over, står det en eller flere af de fastboende frit for – for egen regning - at vælge en lokal entreprenør til at forestå snerydning m.v.

Såfremt den enkelte / eller flere grundejere, som bor helårs har behov for snerydning.

Kontakt :

Arne Christensen, Stenhøjvej 21 Mobil telefon 2019 2085 ( bedst tidlig morgen – eller efter kl.18.00 )