BLOMBJERGGAARD GRUNDEJERFORENING


Grundejerforeningen blombjerggaard. Søren Møllers Vej nr 5 - 32, Fuglebakkevej, Tranevej, Rørsangervej, Blombjergvej, Havesvinget, Rypevej (ulige numre), Stenhøjvej 14-20

Vejene

Vejarbejde på S.Møllersvej

I forbindelse med nedlægning af nye belægningssten på det stejleste stykke af S.Møllersvej, vil det ikke være muligt at køre længere end til Rørsangervej i en kort periode.

 

Arbejdet påbegyndes i uge 45 2019

I vil måske opleve, at der arbejdes også i uge 44, men vejen vil være fremkommelig.

 

Omkørsel tirsdag/onsdag i uge 45

Der etableres en omkørsel via Rytterparken, men den kan KUN benyttes af personbiler, da den er meget smal. Derfor INGEN lastbiler eller STORE varevogne tirsdag/onsdag. 

 

Alternativ parkering.

Desværre kan vi ikke hjælpe alle ved etablering af omkørslen. Det vil berøre Tranevej og ejerne af parceller fra og med S.Møllersvej 5 og nordpå, ligeledes Rørsangervej 1 og Rypevej 1.

Men det vil være meget kortvarigt måske kun 1 dag. Vi anbefaler, at i aftaler med folkene der arbejder på vejen, om hvornår i kan køre igennem. Ellers må i finde kortvarig parkering på Blombjergvej og Rypevej.

Vi er i samarbejde med Stenhøjparkens grundejerforening om projektet, og vi glæder os til at få arbejdet udført, så vi kan undgå de mange huller der opstår i grusvejen ved stærkt regnskyl.

Der vil inden vinteren blive opstillet 1-2 kasser med grus i vejsiden. De kan benyttes, hvis vejen skulle blive glat om vinteren.

I kan orientere jer på vores hjemmeside  www.foellestrand.dk underpunkter blombjerggaard og vejene. Og i kan kontakte Peder på Tlf.: 40977975 hvis der er spørgsmål i byggeperioden.

*********************

Tilslutning til drænledning:

Bestyrelsen har besluttet at give mulighed for at medlemmerne kan koble sig til foreningens drænledninger i vejene under visse betingelser. Så vi undgår at overfladevand løber ud på vores veje.

Medlemmet sender en mail til foreningens mailadresse blombjerggaard@gmail.com
1. Hvad  de selv har gjort for at behandle overfladevand på egen grund ? se på denne hjemmeside under dokumenter >håndtering af overfladevand.
2. Årsagen til at man ønsker at tilslutte sig til foreningens dræn.
3.Arbejdet med tilslutningen skal udføres af aut. kloakmester.

Herefter behandles ansøgningen af foreningens tilsynsførende for vejene.

Belægning og græsrabatter:

Vores veje administreres af det fælles vejudvalg, og ændringer af vejene besluttes af dem.

Græsrabatten mellem vej og hæk: Administreres af bestyrelsen for grundejerforeningen. Hvis en grundejer ønsker at ændre på belægningen ud for egen parcel, skal foreningen kontaktes forinden.
Det tilstræbes, at vores område fremstår så ensartet som muligt, derfor har vi følgende retningslinier  for belægning af dette område.

Mellem hæk og vej må der være:

Græs
eller samme belægning i farve og materiale som vejen. (veje med fast belægning, grå granit )

I følge vejformand er området beregnet som fodgængerområde, derfor er det IKKE tilladt at lægge større sten eller andre forhindringer  midt i dette område.

Generelle vejoplysninger:


Se under www.foellestrand.dk fælles vejudvalg

Snerydning :

 

Grundejerforeningen / vejudvalget foranstalter ikke snerydning - saltning / grusning af

områdets veje, da området er et sommerhusområde.

Dog ryddes der sne på overordnede veje.

Overordnede veje omfattet af vinterberedskabet:

 • Vestervangsvej
 • Søren Møllers Vej
 • Blombjergvej
 • Havesvinget
 • Bellisvej
 • Ranunkelvej
 • Snerlevej
 • Følfodvej
 • Valmuevej
 • Røllikevej
 • Den Gamle Vej.

Vinterberedskabet vurderes bedst til at ligge hos så få som
muligt.
Vejformand Henning Hald Laursen oplyser, at han i vinterperioden er vejpatrulje på alle veje. Hvis Henning kan køre på vejene i sin personbil ryddes ikke, ellers gør der.
Hvis der er behov for snerydning der ud over, står det en eller
flere af de fastboende frit for – for egen regning - at vælge en
lokal entreprenør til at forestå snerydning m.v.

 

Såfremt den enkelte / eller flere grundejere, som bor helårs har behov for snerydning.

Kontakt :

Arne Christensen, Stenhøjvej 21 Mobil telefon 2019 2085 ( bedst tidlig morgen – eller efter kl.18.00 )