BLOMBJERGGAARD GRUNDEJERFORENING


Grundejerforeningen blombjerggaard. Søren Møllers Vej nr 5 - 32, Fuglebakkevej, Tranevej, Rørsangervej, Blombjergvej, Havesvinget, Rypevej (ulige numre), Stenhøjvej 14-20

Indkaldelse til generalforsamling 2020

 

Blombjerggaard grundejerforening

Indkaldelse til generalforsamling

Søndag d. 5. juli 2020 kl. 10:00 – 12:00

Cafeen på Kalø Golfklub

Dyrgaardsvej 4 Ugelbølle, 8410 Rønde

COVID19: Der har været og er fortsat mange usikkerhed omkring COVID19. Vi har derfor været nødsaget til at udskyde generalforsamlingen fra Juni måned jf. vores vedtægter til Juli måned. Vi håber, at det er ok for alle. Vi har også været ramt af forsamlingsforbud og lukning af mødesteder / restauranter. Det ser dog ud til, at der er kommet nogle lempelser herom bl.a. forsamlingsforbud er hævet til 30 – 50 personer og restauranter kan åbne for begrænset antal gæster og restriktioner m.h.t. servering. Med disse lempelser og en aftale med Cafeen på Kalø Golfklub om at overholde disse anbefalinger, vil vi gerne indkalde til generalforsamling. Vi skal overholde forsamlingsforbudet og krav til resturanter og må derfor max være 50 personer til generalforsamlingen. Vi vil derfor gerne bede alle interesserede medlemmer tilmelde sig til generalforsamlingen efter “først til mølle” princippet via mail til: formandblombjerggaard@gmail.com

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt senest 25. juni 2020 til formand Karsten Hansen, Havesvinget 9, 8410 Rønde eller helst på mail: formandblombjerggaard@gmail.com

Dagsorden:

Valg af dirigent.

  1. Bestyrelsens beretning.

  2. Regnskab 2019/20 og budget 2020/21

  3. Valg A: Formand (ulige år):

          Karsten Hansen, ikke på valg

   4. Valg af:  Kasserer(lige år ):

Else Skivesen  villig til genvalg

    5. Valg af: Bestyrelsesmedlemmer:

Peder Sikjær,  villig til genvalg

Thomas Lytzen, ikke på valg

Henning S. Molsø, ikke på valg

    6. Valg af 2 suppleanter:

Forslag: Bjarne Søndergaard og Niels-Jørgen Pallesen

     7. Valg af 2 revisorer:

Anna Christensen og Kurt Jensen

    9. Indkomne forslag:

    10. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret et par stykker smørebrød og en øl / vand.

Med venlig hilsen

Blombjerggård Grundejerforening
Formand Karsten Hansen