BLOMBJERGGAARD GRUNDEJERFORENING


Grundejerforeningen blombjerggaard. Søren Møllers Vej nr 5 - 32, Fuglebakkevej, Tranevej, Rørsangervej, Blombjergvej, Havesvinget, Rypevej (ulige numre), Stenhøjvej 14-20

Generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling

Onsdag d. 16. juni 2021 kl. 19:00 - 21:00

Cafeen på Kalø Golfklub

Dyrgaardsvej 4 Ugelbølle, 8410 Rønde

 

COVID19: Danmark åbner heldigvis mere og mere op og der er kommet mere kontrol med pandemien end sidste år. Der er dog stadig en række forsamlingskrav, som vi skal overholde for at kunne mødes til generalforsamling. 

 • Forsamlingsforbud er p.t. 50 personer indendørs. Vi vil derfor gerne bede alle interesserede medlemmer tilmelde sig til generalforsamlingen efter “først til mølle” princippet via mail til: formandblombjerggaard@gmail.com
 • Gyldigt Coronapas. Der vil være krav om fremvisning af gyldigt coronapas ved indgangen til Cafeen, for at kunne deltage i generalforsamlingen.
 • Cafeen og bestyrelsen vil sørge for tilstrækkelig med plads til den enkelte samt forskellige værnemidler m.v.

Cafeen på Kalø Golfklub samt bestyrelsen håber, at alle interesserede i generalforsamlingen vil hjælpe til med at overholde disse restriktioner, så vi trygt kan afvikle vores generalforsamling og passe på hinanden. Vi vil med ovennævnte krav til deltagelse gerne indkalde til generalforsamling i Blombjerggaard Grundejerforening.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal, jf. vedtægter §: 8, være bestyrelsen i hænde senest den 1. juni 2021. Bestyrelsen vil gerne udvide den frist for fremsendelse af forslag til den 6. juni 2021, såfremt generalforsamlingen godkender dette. Forslag bedes sendt til formand, Karsten Hansen, Havesvinget 9, 8410 Rønde eller helst på mail: formandblombjerggaard@gmail.com

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent. 
 2. Bestyrelsens beretning. 
 3. Regnskab 2020/21 og budget 2021/22 
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg A: Formand (ulige år)
  • Karsten Hansen, villig til genvalg
 6. Valg B:  Kasserer (lige år ) 
  • Else Skivesen  ikke på valg
 7. Valg C: Bestyrelsesmedlemmer
  • Peder Sikjær,  ikke på valg
  • Thomas Lytzen, villig til genvalg
  • Henrik S. Molsø, ønsker ikke genvalg
 8.  Valg D: 2 suppleanter: 
  • Forslag: Johannes Gammelgård og Niels-Jørgen Pallesen
 9. Valg E: 2 revisorer: 
  • Forslag: Anna Christensen og Mogens Lindbjerg 
 10. Indkomne forslag: 
 11. Eventuelt. 

 

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe / te + kage samt øl / vand.