BLOMBJERGGAARD GRUNDEJERFORENING


Grundejerforeningen blombjerggaard. Søren Møllers Vej nr 5 - 32, Fuglebakkevej, Tranevej, Rørsangervej, Blombjergvej, Havesvinget, Rypevej (ulige numre), Stenhøjvej 14-20

Reetablering efter Fibias gravearbejde

Så har den nye entreprenør været rundt og reetablere efter fibernet gravearbejdet. Peder og Thomas har gået en runde på vejene i vores grundejerforening for at inspicere. Generelt ser det fornuftigt ud og rabatterne har også fået en omgang græsfrø. Forhåbentlig vokser græsset hurtigt op, så det kan blive flot grønt igen.
Desværre bliver der flere steder kørt med biler og arbejdsmaskiner oveni det reetablerede, hvilket igen giver huller og ujævnheder. Derfor vil vi gerne opfordre alle til, i en periode, ikke at køre eller parkere i rabatterne, hvor der er sået græs.
Vi forsøger nu at få fat i entreprenøren igen, så vi kan få en aftale på plads omkring de sidste manglende opgaver. Det drejer sig om de opgaver pba. de individuelle henvendelser fra jer, som ikke alle er blevet udført tilfredsstillende.