BLOMBJERGGAARD GRUNDEJERFORENING


Grundejerforeningen blombjerggaard. Søren Møllers Vej nr 5 - 32, Fuglebakkevej, Tranevej, Rørsangervej, Blombjergvej, Havesvinget, Rypevej (ulige numre), Stenhøjvej 14-20

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling

Søndag d. 19. juni 2022, kl. 10:00 – 12:00

Cafeen på Kalø Golfklub

Dyregårdsvej 4 Ugelbølle, 8410 Rønde

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes sendt senest den 5. juni 2022 til mail: formandblombjerggaard@gmail.com

Dagsorden:

Valg af dirigent. 

 1. Bestyrelsens beretning. 
 2. Regnskab 2021/2022 og budget 2022/2023. Bestyrelsen foreslår, at det årlige  kontingent til Grundejerforeningen forhøjes med 200 kr. til i alt 1.000 kr. fra år 2022 p.g.a. øgede udgifter til vedligeholdelse og udbygning af dræn, veje og det rekreative område omkring søen. 
 3. Valg af:Formand (ulige år)
  • Karsten Hansen, ikke på valg

 4. Valg af:  Kasserer (lige år ) 
  • Else Skivesen  villig til genvalg

  • Peder Sikjær, villig til genvalg
  • Thomas Lytzen, ønsker ikke genvalg
  • Lars Schlünzen, ikke på valg​
 5. Valg af 2 suppleanter
  • Forslag: Johannes Gammelgaard og Niels-Jørgen Pallesen
 6. Valg af 2 revisorer
  • Forslag: Anna Christensen og Mogens Lindberg
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret et par stykker smørrebrød og en øl/vand.

Tilmelding til generalforsamlingen bedes ske via mail til: formandblombjerggaard@gmail.com​