BLOMBJERGGAARD GRUNDEJERFORENING


Grundejerforeningen blombjerggaard. Søren Møllers Vej nr 5 - 32, Fuglebakkevej, Tranevej, Rørsangervej, Blombjergvej, Havesvinget, Rypevej (ulige numre), Stenhøjvej 14-20

Gravearbejde i uge 3 og uge 4

Der vil blive udført gravearbejde i forbindelse med etablering af dræn fra toppen af Søren Møllersvej til vores eksisterende afvandingssystem i området.
Opgaven bliver udført af Dansk kloak og belægning (DKB) v/ Torben Hughes og bliver påbegyndt i slutningen af uge 3 og forventes afsluttet i uge 4.
Der kan forekomme enkelte kortvarige gener, hvor dræn skal lægges på tværs af en indkørsel. De berørte parceller vil blive kontaktet af DKB inden, således eventuelle biler kan flyttes inden gravearbejdet påbegyndes. Der vil endvidere være opgravet jord på SM, men dette vil ikke være til hindre for færdsel på SM - kun en lidt smallere vej i en kort periode.